Česká Muay Thai Asociace
Česká Muay Thai Asociace, pod kterou je zaregistrovaný ThaiBoxing Gym Zlín. Termínový kalendář akcí, výsledky z openů, galavečerů, termíny školení trenérů a spousta dalších informací.

Pravidla thajského boxu České muay-thai asociace1. Platnost pravidel

1.1 Pravidla jsou závazná  pro bojovníky C.M.T.A. Pro účastníky závodů C.M.T.A., kteří nejsou členy C.M.T.A., platí po dobu závodů tato pravidla, s výjimkou bodů pravidel, které jsou podmíněny členstvím v C.M.T.A.

2. Závody

2.1 Bojovníci C.M.T.A. se mohou účastnit pouze oficiálních závodů C.M.T.A., které byly řádně oznámeny a povoleny. Výjimky povoluje Představenstvo C.M.T.A. Charitativní a dobročinné akce patří mezi výjimky.

2.2 Porušení bodu 2.1 bojovníkem je považováno za hrubé porušení pravidel C.M.T.A.

2.3 Účast na závodech jiné asociace, která není sdružena pod W.M.C., musí bojovník oznámit Představenstvu C.M.T.A. nejméně 4 týdny před závody.

2.4 Žádost a výzva pořádání boje o titul mistra České republiky musí být doručena na Představenstvo C.M.T.A. nejpozději 8 týdnů před termínem boje.

2.5 Povolení pořádání boje o titul mistra Evropy a mistra světa uděluje W.M.C.

2.6 Žádost o povolení pořádání turnaje či gala bez boje o titul musí být doručena Sekretariátu C.M.T.A. nejpozději 2 měsíce před termínem závodů. Žádosti musí předcházet výzva klubu nebo bojovníka.

2.7 Poplatky za pořádání závodů jsou určeny zvláštním předpisem Představenstva C.M.T.A. a dohodou s promotérem.

2.8 Představenstvo C.M.T.A. může v zájmu rozšíření thajského boxu poplatky snížit či odpustit, zvláště jedná-li se o nevýdělečné akce.

3. Výstroj

3.1 Bojovat se může jen v krátkých trenýrkách pro thajský box, které nemají žádné tvrdé předměty, např. knoflíky či zdrhovadla, a musí sahat min. 10 cm nad kolena. Dále může mít bojovník na nohou bandáže, které nejsou vycpány. Nošení náušnic, prstýnků, řetízků a jiných šperků a ozdob je v průběhu boje zakázáno, s výjimkou tradičních náramků „pannung“.

3.2 Bojovat se může pouze v povolených boxerských rukavicích, které jsou v bezvadném stavu a jsou povoleny Představenstvem C.M.T.A., rozhodčími nebo delegátem na závodech.

3.3 Bojovníci váhových kategorií do 63,50 kg (včetně) bojují v 8 uncových boxerských rukavicích. Bojovníci váhových kategorií nad 63,50 kg bojují v 10 uncových boxerských rukavicích.

3.4 Pokud mají boxerské rukavice tkaničky, musí být zakryty elastickou páskou či lepenkou.

3.5 Pod boxerskými rukavicemi může bojovník nosit pouze bandáže, které nepřesahují délku 2,5 m. Zalepení bandáží je povoleno. Do bandáží nesmějí být zamotány žádné tvrdé předměty.

3.6 Nošení chrániče zubů a suspenzoru je povinné. Suspenzor musí být zakryt trenýrkami.

3.7 Mladiství do 15 let věku včetně musí mít písemný souhlas min. 1 zákonného zástupce k zápasům a dále musí být přítomen při zápase min. 1 zákonný zástupce, bojují v kompletních chráničích, které tvoří ochranná helma, chránič zubů, ochranná vesta, chrániče loktů, boxerské rukavice, suspenzor, chrániče kolen a chrániče holení (pouze pěnové, nevyztužené). Všechny chrániče musí být v bezvadném stavu a povolené.

3.8 Zákonný zástupce přítomný při zápase mladistvého bojovníka do věku 15 let včetně má právo kdykoli během zápasu požádat o jeho ukončení.

3.9 Mladiství 16 až 18 let do dovršení věku musí mít písemný souhlas min. 1 zákonného zástupce k zápasům a dále mladiství ve věku 16 až 18 let včetně musí bojovat s chrániči holení (pouze pěnové, nevyztužené) a s chrániči hlavy. Všechny chrániče musí být v bezvadném stavu a povolené.

3.10 Ženy nosí při boji přiléhavé triko s krátkým rukávem (max. do půlky paže mezi ramenním a loketním kloubem), popřípadě přiléhavý nátělník. Ženy jsou povinny mít při boji chránič ňader, který je v bezvadném stavu a povolený.

3.11 Použití oleje a vazelíny je možné, nesmí však představovat nevýhodu pro soupeře.

4. Pořadatelé

4.1 Licencovaní pořadatelé mohou pro turnaje či gala angažovat pouze bojovníky, kteří jsou členy  C.M.T.A. či jiných asociací, sdružených pod W.M.C.

4.2 Angažuje-li pořadatel bez svolení Sekretariátu C.M.T.A. bojovníky jiných asociací, může tato skutečnost vést ke zrušení závodů a při opakování k stáhnutí pořadatelské licence.

4.3 Pořadatel angažuje všechny účastníky závodů výhradně prostřednictvím Představenstva C.M.T.A. Pořadatel může ve své žádosti o povolení pořádání závodů uvést jména aktérů, které by chtěl angažovat.

4.4 Pořadatel je povinen zajistit pro závody lékaře, který bude přítomen u ringu.

5. Třídy

5.1 Rozdělení bojovníků do tříd:

 • Z-třída =  děti do 14 let včetně
 • J-třída =  junioři od 15 do 17 let včetně
 • C-třída
 • B-třída
 • A-třída

5.2 Postup bojovníka do vyšší třídy může na žádost trenéra rozhodnout Sekretariát C.M.T.A. Žádost a povolení nemusí být písemně.

5.3 Postup bojovníka do nižší třídy není možný. Výjimkou jsou exhibiční  zápasy, které nejsou započítávány do mistrovství ČR.

5.4 Při přestupu bojovníka z třídy C do B má bojovník právo první zápas ve vyšší třídě odmítnout.

5.5 Bojovníci s prokazatelnými zkušenostmi v jiných plnokontaktních sportech, jako např. v kickboxu, Savate, Wif-taekwondo, Kyokushinkai, Full-contact karate nebo boxu, mohou od počátku startovat v C-třídě. Dosáhli-li bojovníci v těchto plnokontaktních sportech titul na úrovni mistra země, musejí startovat od počátku v B-třídě. Platí pro ně ustanovení Soutěžního řádu.

5.6 Titul Mistr ČR může užívat ten bojovník, který zvítězí v zápase o titul, nebo v souladu s ustanovením bodu 5.7 a 5.8. Po vybojování vítězného zápasu o titul má vítěz právo na ochrannou lhůtu bez výzvy v délce trvání 6 týdnů. Po uplynutí ochranné lhůty musí držitel titulu nastoupit k obhajobě dle bodu 5.7 nebo přistoupit na souboj s vyzyvatelem, a to nejpozději po třetí výzvě. Tyto výzvy musí být směrovány ke konkrétnímu datu konání akce C.M.T.A.

5.7 Každý držitel titulu musí alespoň jednou za 8 měsíců (červenec, srpen se nepočítají) svůj titul obhajovat. Neučiní-li tak, bude titul příslušné kategorie prohlášen za neobsazený.

5.8 Pokud je titul Mistr ČR ve váhové kategorii neobsazen, rozhoduje Představenstvo C.M.T.A. s ohledem na umístění bojovníků o tom, kteří bojovníci a v jakém období budou o titul bojovat. Platí však, že výzvu k boji o titul může podat bojovník (prostřednictvím trenéra, zástupce v Radě klubů nebo manažera klubu), který je v žebříčku do šestého místa. Výzva může být směrována ke konkrétnímu bojovníkovi, v případě nedohody představenstvo sdělí výzvu postupně všem bojovníkům (klubům) podle aktuálního umístění v žebříčku. V případě, že na výzvu nikdo ze zúčastněných bojovníků nepřistoupí v době kratší 6 měsíců, získá vyzyvatel titul Mistr ČR bez boje. V opačném případě může držitele titulu vyzvat bojovník, kterého na základě umístění určí Představenstvo C.M.T.A.. Pokud držitel odmítne třetí výzvu bez závažného důvodu, bude titul prohlášen za neobsazený. Vyzyvatel má poté přednostní právo o titul bojovat se soupeřem, kterého určí s ohledem na umístění bojovníků Představenstvo C.M.T.A.

5.9 Držitel titulu může titul ztratit:

 • porážkou v boji o titul
 • neúčastí držitele  titulu v boji o titul  (ze závažných důvodů může Představenstvo C.M.T.A. boj odložit, ale lhůty uvedené v bodě 5.6 a 5.7 a 5.8 mohou být překročeny pouze ve výjimečných případech)
 • nástupem k boji s nadváhou
 • nesportovním chováním či hrubým proviněním proti Regulím C.M.T.A. a ČSTV

5.9.1 O prodloužení lhůt v bodě 5.6 a 5.7 a 5.8 musí bojovník s udáním důvodů písemně zažádat  Představenstvo C.M.T.A., a to nejpozději 4 týdny před uplynutím lhůty.

6. Časy bojů v jednotlivých třídách 

 • Z-třída = 2 x 1 minuta, 1  minuta přestávka
 • J-třída  = 3 x 2 minuty, 1  minuta přestávka
 • C-třída = 3 x 2 minuty, 1  minuta přestávka
 • B-třída = 5 x 2 minuty, 1  minuta přestávka
 • A-třída = 5 x 3 minuty, 2  minuty přestávka

7. Váha

7.1 Váhové třídy:

 • Bantamweight               - 53,52 kg = - 118 lbs.
 • Juniorfeatherweight     - 55,34 kg = - 122 lbs.
 • Featherweight               - 57,15 kg = - 126 lbs.
 • Lightweight                    - 61,23 kg  = - 135 lbs.
 • Juniorwelterweight        - 63,50 kg = - 140 lbs.
 • Welterweight                 - 66,68 kg = - 147 lbs.
 • Juniormiddleweight        - 69,85 kg = - 151 lbs.
 • Middleweight                  - 72,57 kg = - 160 lb
 • Supermiddleweight         - 76,20 kg = - 168 lbs.
 • Lightheavyweight           - 79,38 kg = - 175 lbs.
 • Superlightheavyweight   - 82,55 kg = - 182 lbs.
 • Juniorheavyweight         - 86,18 kg = - 190 lbs.
 • Heavyweight                  + 86,18 kg = + 190 lbs.

7.2 Nesplní-li bojovník váhový limit, je možná dohoda o finančním vypořádání. K dohodě o finančním vypořádání může dojít tehdy, když se zástupci obou bojovníků a delegát dohodnou na jeho výši. Delegát zároveň stanoví výši pokuty, kterou zaplatí bojovník, který nesplnil váhový limit. Delegát má právo dohodu o finančním vypořádání zamítnout a zápas zrušit. Proběhne-li zápas, bude pro oba závodníky bez bodového zisku do žebříčku. Váha u zápasů o titul Mistr ČR se musí bezpodmínečně dodržet. Dostaví-li se bojovník ke zjednanému zápasu o titul s nadváhou a není-li schopen se dostat na požadovaný váhový limit hodinu před zápasem, je jeho soupeř prohlášen za vítěze bez boje. Vážení musí proběhnout na schválené váze.

7.3 Nenastoupí-li bojovník k zápasu po vážení a řádném zaregistrování, kvůli zranění nebo z jiného důvodu, nezíská žádný bod a jeho soupeř obdrží 10 bodů do oficiálního žebříčku C.M.T.A.

7.4 U vážení musí být přítomni:

 1. dva rozhodčí delegovaní na závody
 2. ringový lékař (který při vážení zkontroluje zdravotní stav bojovníka)
 3. bojovník
 4. trenér, manažer bojovníka (držitel registračního průkazu)
 5. trenér soupeře, manažer soupeře (držitel registračního průkazu)
 6. delegát C.M.T.A.

7.5 Doba vážení je stanovena dle Soutěžního řádu. Výjimky povoluje pouze Představenstvo C.M.T.A. za podmínky, že vážení musí proběhnout nejdříve 24 hodin a nejpozději  hodinu  před zahájením bojů.

7.6 Po skončení vážení předloží rozhodčí delegovaný na vážení Oficiální startovní listinu k podpisu ringovému lékaři, kterou hlavní bodový rozhodčí odevzdá spolu s ostatními dokumenty podle Soutěžního řádu.

8. Porota

8.1 Složení poroty při závodech:

 • 1 ringový rozhodčí
 • 3 bodoví rozhodčí
 • 1 ringový lékař
 • 1 časoměřič
 • zástupce odvolací komise

8.2 Zástupce odvolací komise (zástupcem může být člen poroty), delegáta asociace určuje pro každé závody Představenstvo C.M.T.A. a své rozhodnutí pořadateli sdělí spolu se jmény všech aktérů nejpozději v den konání akce.

8.3 Delegát C.M.T.A. přítomný na závodech je oprávněn kdykoli vyměnit člena poroty, pokud se mu tento nezdá nestranný nebo shledá-li jiný závažný důvod v jeho činnosti.

8.4 Protesty a námitky ze závodů přijímá zástupce odvolací komise přítomný na závodech, v případě nutnosti řešení na místě rozhodne delegát. Jeho rozhodnutí je závazné a všichni účastníci závodů jsou povinni se jím řídit. Rozhodnutí v souladu s podaným protestem musí být následně potvrzeno Představenstvem C.M.T.A. Protesty se podávají písemně a je o nich proveden záznam do oficiálních listin ze závodů. Ostatní protesty jsou směřovány na Sekretariát C.M.T.A., který dále postupuje dle Regulí C.M.T.A.

8.5 Rozhodčí jsou povinni  před začátkem zápasů přezkoušet následující:

 • přítomnost kompletní poroty
 • přezkoušení, zda jsou licence členů poroty platné
 • přezkoušení na základě registračních průkazů bojovníků, zda jsou bojovníci oprávněni bojovat
 • přezkoušení ringu
 • přezkoušení výbavy bojovníka
 • vážení a přezkoušení bojovníků

8.6 Zjistí-li se při přezkoušení, že se bojovník provinil proti Regulím C.M.T.A. nebo proti dohodě vyplývající ze smlouvy s pořadatelem, může být bojovník ringovým rozhodčím vyloučen. Závodník pak sám nese následky nedodržení smlouvy s pořadatelem.

8.7 Hlavní bodový rozhodčí je zodpovědný za to, že všechny oficiální listiny, týkající se příslušných závodů, budou během dvou dnů doručeny osobě pověřené správou registru asociace, aby mohl být náležitě doplněn žebříček.

8.8 Protesty a námitky se podávají bezprostředně po skončení konkrétního zápasu, nebo v okamžiku vzniku nebo zjištění skutečnosti vedoucí k takovémuto jednání, nejpozději však do dvou hodin od vyhlášení výsledku posledního boje. Protest musí být podán písemně do rukou zástupce Odvolací komise C.M.T.A., který musí postupovat dle Soutěžního řádu. Do vyřešení jsou pozastaveny výplaty odměn za utkání. Jednání jsou neveřejná. Poplatek za podání protestu určuje Představenstvo C.M.T.A. na svých schůzích.

9. Ring

9.1 Všechny zápasy thajského boxu se musí konat v ringu, který má minimálně 4 lana po celém obvodě.
Rozměry ringu:

 • Z-třída = min. 4 x 4 metry
 • J-třída  = min. 4 x 4 metry
 • C-třída = min. 4 x 4 metry
 • B-třída = min. 5 x 5 metrů
 • A-třída = min. 5 x 5 metrů
 • boje o titul, mezinárodní zápasy = min. 6 x 6 metrů

9.2 Lana ringu musí být bezpodmínečně omotána bandáží či lepenkou, aby se zabránilo případným zraněním.

9.3 Všechny rohy musí být zakryty ochrannými žíněnkami.

9.4 Podlaha ringu musí být pokryta alespoň 2 cm vysokou žíněnkou, která má chránit bojovníky  při pádech.

10. Dovolené techniky

10.1 Při národních závodech je oficiální řečí čeština, při mezinárodních závodech je to angličtina. Jen následující příkazy ringového rozhodčího budou i při národních závodech dávány v angličtině:

 • fight = označuje příkaz pro zahájení boje, či pro pokračování  boje po přerušení
 • stop =  přerušení boje, když bojovník leží na zemi, přerušení boje, když má být bojovník upozorněn či napomenut, přerušení boje, když má být bojovník počítán, přerušení boje na závěr kola
 • time = pokyn ringového rozhodčího pro časoměřice k zastavení odpočítávání času kola

10.2 Pro pěstní techniky jsou povoleny veškeré známé boxerské techniky. Při úderu, který je proveden z otočky, může provádějící udeřit soupeře výhradně zadní stranou pěsti. Techniky pěstí mohou být vedeny na hlavu zepředu a ze strany, na tělo pak na přední část trupu.

10.3 Pro techniky nohou jsou povoleny veškeré známé techniky kopů. Ty mohou být prováděny nártem, rovněž i holení, patou či chodidlem. Povolená místa napadení jsou nohy výše kolen, přední a zadní část trupu a hlava.

10.4 Pro techniky kolen a loktů jsou povoleny veškeré známé techniky. Povolená místa napadení jsou nohy výše kolen, přední a zadní část trupu a hlava.

10.5 Ve všech kategoriích se bojuje všemi povolenými technikami, pouze v kategorii C je možná dohoda, že bojovníci nebudou používat techniky loktů na hlavu.

10.6 Je povoleno chytit a držet nohu soupeře, když bezprostředně po zachycení následuje povolená technika.

10.7 Zakázané jsou následující techniky:

 • techniky podmetů a přehozů
 • kopy proti kolenním kloubům
 • všechny techniky směřující na zátylek, ohryzek, genitálie a ledviny
 • údery otevřenou dlaní, palcem a hranou dlaně
 • údery hlavou a rameny

10.8 Dále je zakázáno:

 • napadnout soupeře, který leží na zemi, je zapleten v lanech ringu nebo má dotyk s podlahou ve třech bodech
 • utíkat před soupeřem, záměrně padat, otáčet se zády k soupeři a provádět slepé techniky
 • držení lana i jednou rukou
 • držení lana a provádět přitom techniky
 • opouštět v průběhu zápasu ring
 • hovořit při boji

11. Bodování

11.1 Bojovníci jsou hodnoceni bodovými rozhodčími takto:

 • 10 bodů dostane bojovník, který je schopný soupeře jasně zasahovat a současně čelit technikám soupeře
 • 9 bodů dostane bojovník, který je jen o málo horší než soupeř
 • 8 bodů dostane bojovník, který není schopen čelit technikám soupeře

11.2 Při stejně dobrém výkonu mohou rozhodčí hodnotit 10/10 = nerozhodně.

11.3 Vyjde-li rozhodčímu po všech kolech nerozhodný součet, musí se přiklonit k jednomu z bojovníků. Zcela ojediněle, pouze ve velmi výjimečných případech, může hodnotit nerozhodně.

11.4 Bojovník, který je počítán po provedení povolené techniky, obdrží u každého bodového rozhodčího 1 minus bod. Nikdy však nesmí v jednom kole celkem obdržet méně než osm bodů. Rovněž není možné udělit minus body dva v jednom kole.

11.5 Je-li bojovník upozorněn za provinění proti pravidlům, přičemž jeho soupeř neutrpěl zranění a může pokračovat bez omezení v boji, nebudou mu přiděleny  žádné minus body. Ale vždy za třetí upozornění dostane bojovník napomenutí.

11.6 Bojovník je dále napomenut, když jeho soupeř utrpěl jeho vinou po porušení pravidel viditelnou újmu a je nucen bojovat s určitým omezením. Za každé napomenutí dostává bojovník od každého bodového rozhodčího 1 minus bod. Zároveň je při třetím napomenutí bojovník diskvalifikován.

12. Počítání

12.1 Počítání bojovníků se děje v sekundovém rytmu. Je-li v průběhu počítání ukončeno kolo, musí v každém případě ringový rozhodčí dokončit počítání a kolo končí jeho výrokem. O dobu počítání se prodlužuje doba přestávky.  Bojovník začne být počítán:

 • pokud není krátce schopen v důsledku (ne)povolené techniky soupeře   pokračovat v boji
 • pokud není v důsledku (ne)povolené techniky soupeře vůbec schopen dál pokračovat v boji
 • pokud není v důsledku vyčerpání schopen dál pokračovat v boji, přičemž pokračování v boji by pro něj znamenalo újmu na zdraví 
 • pokud se vyhýbá boji

12.2 Pro ochranu zdraví bojovníků jsou tito odpočítáváni podle následujícího pravidla:

 • v Z třídě při druhém počítání v zápase
 • v J a C třídě při druhém počítání během jednoho kola či při třetím počítání v zápase
 • v B třídě při třetím počítání během jednoho kola či při čtvrtém počítání v zápase
 • v A třídě při třetím počítání během jednoho kola či při pátém počítání v zápase

12.3 Zraní-li se bojovník během zápasu, pak je ringový lékař ringovým rozhodčím dotázán, zda může bojovník v boji pokračovat. Trenér zraněného bojovníka může být přítomen konzultaci ringového lékaře a ringového rozhodčího, avšak při jeho nevhodném chování může být ringovým rozhodčím z konzultace vyloučen. Rozhodnutí ringového lékaře je závazné. Je-li zranění, které znemožní pokračovat soupeři v boji, dosaženo povolenou technikou bojovníka, je bojovník prohlášen za vítěze.

12.4 Zraní-li se bojovník díky nepovolené technice soupeře, je zraněný závodník prohlášen za vítěze.

12.5 Prohraje-li bojovník K.O., má automaticky pozastavenou závodní činnost na dobu dvou měsíců neurčí-li lékařská komise C.M.T.A. jinak. Dobu lze zkrátit jedině v případě, že bojovník předloží lékařskou zprávu obsahující výsledek testu EEG, CT a dobrozdání o způsobilosti k zápasu. Zpráva musí obsahovat formuli: „...je schopen zápasu v thajském boxu...“. Výjimku nelze udělit, je-li K.O. charakterizováno jako „velmi  těžké“.

13. Kategorie OPEN

13.1 Kategorie OPEN je vedena jako samostatná, oddělená od mistrovských zápasů a je určena bojovníkům J, C, B, A třídy. V této kategorii se vyhlašuje titul Mistr České republiky.

13.2 Váhové třídy v kategorii OPEN:

 • -60 kg
 • -65 kg
 • -71 kg
 • -77 kg
 • -84 kg
 • - 90 kg
 • + 90 kg

13.3 Dosáhne-li bojovník více než dvaceti vítězství včetně po sobě jdoucích může Sekretariát C.M.T.A. po uvážení bojovníka převést o jednu váhovou třídu výš. Je-li bojovník více než třikrát poražen včetně v po sobě jdoucích zápasech, může být po uvážení Sekretariátem C.M.T.A. převeden zpět.

13.4 Bojuje se turnajovým způsobem, tj. každý s každým. Při účasti 4 a méně bojovníků ve váhové třídě se bojuje 3 x 2 minuty, přestávka 1 minuta. Při účasti 5 až 7 bojovníků ve váhové třídě včetně se bojuje 2 x 2 minuty, přestávka 1 minuta. Při větší účasti se bojovníci losem rozdělí do skupin a v nich pak dále bojují.

13.5 Rozměr ringu v této kategorii je min. 4 x 4 metry.

13.6 Pro ochranu zdraví bojovníků jsou tito odpočítáváni při druhém počítání během jednoho kola či při třetím počítání v zápase.

13.7 Bojovníci v kategorii OPEN bojují v kompletních chráničích.

13.8 Bojovníci mohou mít při zápase na těle oblečeno přiléhavé triko s krátkým elastickým rukávem (max. do půlky paže mezi ramenním a loketním kloubem), popřípadě přiléhavý nátělník. Ženy mají toto za povinnost a dále jsou povinny mít při boji chránič ňader, který je v bezvadném stavu a povolený.

13.9 Uzná-li ringový rozhodčí za vhodné ukončit zápas z důvodu naprosté převahy jednoho z bojovníků přizná se vítězi počet bodů jako za vítězství na body.

13.10 Uzná-li ringový rozhodčí za vhodné ukončit zápas pro jeho netechnickou stránku boje obou bojovníků, nebude se v tomto případě vyhlašovat vítěz.

13.11 Není-li výslovně stanoveno jinak, platí v kategorii OPEN všechna ostatní ustanovení Pravidel thajského boxu C.M.T.A.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Pravidla jsou platná dnem zveřejněním.

14.2 Výklad Pravidel provádí Představenstvo C.M.T.A. spolu  s  hlavním  svazovým rozhodčím.

14.3 Veškeré výjimky, které nejsou výslovně upraveny těmito pravidly, je oprávněno povolit pouze Představenstvo C.M.T.A.

copyright © thaiboxzlin.cz 2008
Web vytvořil Simply Design
Webmaster Rowan